Od inteligencji personalnych do samoregulacji uczenia się, czyli jak przygotować dziecko do efektywnego uczenia się w szkole

przedszkole

Polska

Samoregulacja uczenia się jako kompetencja kluczowa ma ogromne znaczenie w procesie efektywnego uczenia się i radzenia sobie z trudnościami napotkanymi w szkole.

Budowanie samoregulacji uczenia się ma miejsce już w przedszkolu i wiąże się z nauką samodzielności, planowania, wyznaczania celów oraz ich realizacji.

Ważną rolę w procesie budowania samoregulacji uczenia się pełnią inteligencje personalne dziecka odpowiedzialne za znajomość swoich możliwości oraz efektywne funkcjonowanie w relacjach interpersonalnych.

Szkolenie dostarcza wiedzy i narzędzi przydatnych przy wspieraniu dziecięcego rozwoju.

Szkolenie organizowane jest w formie warsztatowej (prezentacja + ćwiczenia).

Każdy uczestnik otrzymuje teczkę z materiałami szkoleniowym oraz certyfikat uczestnictwa. Koszt szkolenia w przedszkolu dla grupy nauczycieli: 699 zł.

Czas trwania szkolenie 3 godziny wykładowe (140 minut).